Pamięć o Jeziorku

DPP 00915 lipca 1943 roku rano Niemcy dokonali obławy na inteligencję w Łomży. Między godziną 4 a 7 rano aresztowano 52 osoby, które tego samego dnia rozstrzelano w Lesie Jeziorkowskim. Ocalał jedynie Jerzy Smurzyński, którego nie było w domu. W egzekucji stracił jednak rodziców. Rozstrzelano m.in dziewięcioro dzieci poniżej 8 roku życia.

DPP 019W 74 rocznicę tego dramatu, jak co roku przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – wśród nich prezes Zarządu Głównego, Zygmunt Zdanowicz - oddali hołd wszystkim ofiarom, spoczywającym w trzech zbiorowych mogiłach. Złożyli kwiaty, zapalili znicze. Modlitwom nad grobami przewodniczył kapucyn, O. Jan Bońkowski, który także poświęcił miejsca wiecznego spoczynku pomordowanych. Obecna była także dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorku, Beata Sejnowska-Runo z mężem Sławomirem.

Free business joomla templates