DZIĘKUJEMY Wam Przyjaciele za "1 procent"

1procent2 m

I prawo obfitości: Im więcej daję, tym więcej otrzymuję.

II prawo obfitości: Im więcej dziękuję, tym więcej doświadczam radości z otrzymanych rzeczy.

III prawo obfitości: Im więcej doświadczam radości, tym jestem szczęśliwszy i bardziej bogaty duchowo i materialnie.

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo,                                                                                                            Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej troszczy się przede wszystkim o ochronę przeszłości naszej Małej Ojczyzny, o niesienie w kolejne pokolenia tego co w historii Łomży i Ziemi Łomżyńskiej było najwartościowsze, najciekawsze, najcenniejsze. To, mozolna, benedyktyńska praca. Z satysfakcją informujemy, że w minionym roku zanotowaliśmy kolejne sukcesy w tej dziedzinie. Było to jednak możliwe także dzięki Państwa otwartym sercom. Przekazany nam 1 procent podatku promienieje w kolejnych wydawnictwach naszego Towarzystwa, które służyć będą przez wiele lat przyszłym pokoleniom.

 

Dziękujemy za ten wspaniały gest serdeczności. Pewność, że także w przyszłych latach będziemy mogli liczyć na wsparcie wypróbowanych Przyjaciół, mobilizuje nas do dalszej pracy, daje energię i siły zaangażowanym w to wielkie dzieło społecznikom i wolontariuszom TPZŁ. To także dowód na wyjątkowo patriotyczną postawę Państwa wobec naszej Małej Ojczyzny, na to jak bardzo nieobojętne są Wam, Drodzy Przyjaciele, jej losy.

Wyrażam przekonanie, że rozliczając także tegoroczne dochody będziecie Państwo pamiętali o tym, że mamy jeszcze wspólnie tak wiele do zrobienia. Zapewniam, że każda złotówka, zainwestowana przez Was, Drodzy Przyjaciele w TPZŁ zaowocuje korzyściami dla całego społeczeństwa.

 

Szczerze i serdecznie ciesząc się z dotychczasowej współpracy, będę wdzięczny za przyjacielską pamięć i życzliwość.

Pozostaję z szacunkiem i najwyższymi honorami -

Zygmunt Zdanowicz

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO TPZŁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free business joomla templates